Nemzetközi Jógaszövetség regisztráció

Namaste

 

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a Sarasvati Oktatási központ csatlakozott a nemzetközi  Universal Yoga Alliance-hoz, így mostantól Magyarországon fogadja a jelentkezéseket az Akkreditált Jógaoktató (Certified Yoga Teacher) és az Akkreditált Jógaiskola (Certified Yoga School) programjaira.

Világszerte elismert szervezetként elkötelezettek amellett, hogy képzett személyek kapjanak jógaórák tanításához és a jóga népszerűsítéséhez szükséges tanúsítványt, oklevelet. Az Universal Yoga Alliance magas színvonalat képvisel, forrásokat, eszközöket és technikákat kínál a jógatanárok és iskolák közösségének. Egységesíti a jóga közösséget világszerte, magas sztenderdet állít fel a jógatanárok és jógaiskolák számára. A UYA egyik célkitűzése amellett, hogy minőséget hozzon létre a jógaoktatásban az, hogy a közösség támogassa egymást. Ezért ajánl ingyenes előadásokat, és egy olyan platformot, ahol a közösség tagjai megoszthatják egymással a tapasztalataikat, segíthetik egymást a fejlődésben.

Mivel az UYA jógatanárok és jógaiskolák közössége napról napra növekszik a világ minden tájáról,  ezért 2018 januárjában elindult a Minősített Jógaiskola – CYS 200, CYS 500 órás – regisztráció. A minimálisan szükséges képzés 200 órás kell, hogy legyen, amely képzés sikeres elvégzése után jógaoktatói minősítést adhatnak ki a résztvevőknek.

Az Universal Yoga Alliance azért jött létre, hogy előmozdítsa és támogassa a jóga közösséget a világban, valamint hogy világszerte fenntartsa a jógaoktatás magas és egységes minőségét és szabványait. Mindazok, akik sikeresen elvégzik a jógaoktatói képzést bármelyik ‘Universal Yoga Alliance’ tagiskolában vagy részlegben, megkapják a hivatalos UYA Tanulói Tanúsítványt. Minden minősített végzős kap egy egyedi azonosító számot, amely lehetővé teszi, hogy a következő 2 évben (miután sikeresen befejezte a képzést az Universal Yoga Alliance által akkreditált iskolában és megkapta a Tanúsítványt) a UYA keretein belül havonta részt vegyen ingyenes online előadásokon, amely előadásokat a UYA által akkreditált nagy tapasztalattal rendelkező jógaoktatói tartanak a világ minden részéről. Az adott előadás témájáról és időpontjáról e-mailben kapnak tájékoztatást a regisztrált tagok.

UYA által akkreditált Jógaiskola

A jógaiskolák akkreditációja és regisztrációja minden jógastílust oktató iskolától érkezhet, akiknek a jógaoktatóképző tanfolyamai megfelelnek a szabványaiknak, 200 órától az 500 órás vagy annál magasabb szintig (beleértve az összes szintet). Az Universal Yoga Alliance szervezet neve alatt elérhetsz bármelyik “UYA akkreditált jógaiskolát”.

Miután az UYA által akkreditálttá váltak, a regisztrált jógaiskolák “Certified Yoga Schools” néven szerepelnek az “Universal Yoga Directory”-ban és az összes közösségi média oldalon, és jogosultak a “CYS” kezdőbetűket/logót használni a profiljukban az iskolájuk nevével együtt. Az akkreditált jógaiskolák olyan jógaoktatói képzésekkel rendelkeznek, amelyek megfelelnek a képzési szabványaiknak, és jogosultak az UYA divíziók vagy a központi iroda által kiadott Universal Yoga Alliance tanúsítványok kiadására.

A regisztráció és akkreditáció feltételei Jógaiskoláknak:

 1. Online jelentkezési lap kitöltése
 2. Önéletrajz (CV) az iskolavezetőtől vagy az elsődleges oktatótól (ha az igazgató nem vesz részt a jógatanár képzésben).
 3. A vonatkozó diplomák és bizonyítványok fénymásolatát is be kell nyújtani.
 4. A jógaiskola bemutatása és egy rövid leírás arról a jógastílusról és jógatradícióról, amelyet az iskola a jógatanárképző tanfolyam(ok)n nyújt.
 5. A jógatanárképző tanfolyam(ok) képzési tantervének másolata, amely egyértelműen jelzi a tanfolyam által lefedett oktatási területeket, valamint az egyes oktatási területekre vonatkozó kontakt és nem kontakt óraszámokat.
 6. A jógatanárképző tanfolyam ütemtervének másolata.
 7. A jógatanárképző tanfolyamokra vonatkozó “Etikai kódex” (https://www.sarasvati.hu/magatartasi-kodex-es-kepzesi-szabalyzat-uya/) egy példánya. (Az UYA-hoz csatlakozott jógaiskoláknak be kell építeniük az etikai kódexet a tantervükbe, és jó példát kell mutatniuk a tanítványaiknak).
 8. A hallgatói beiratkozási űrlap másolata, amelyen világosan fel kell tüntetni a beiratkozás előfeltételeit, a hallgató iskolai végzettségét és jógagyakorlatát.
 9. Kérjük, nyújtson be minden olyan brosúrát, katalógust, marketing- és reklámanyagot, amelyet a jógatanárképző tanfolyamok népszerűsítésére használnak (ha van ilyen).
 10. Kérjük, nyújtson be minden egyéb releváns dokumentumot, amely hasznos lehet a jelentkezéshez.
 11. Csatolja iskolája logóját, ahogyan azt szeretné, hogy a további okleveleken megjelenjen.

A regisztrációs és akkreditációs díj:

Az első regisztrációkor 200 USD, majd évente ún. megújítási díjat kell fizetni, melynek összege 50 USD. A regisztrációs díj megfizetése készpénzben vagy utalással történhet. Ebben a Sarasvati Oktatási Központ működik közre a magyarországi jógaoktatók és jógaiskolák regisztrációja kapcsán. Az értékelési folyamat kb. 4 hét.

A regisztrációs díjat a magyarországi tagozatnak szükséges utalni az alábbi számlaszámra:

Bankszámla tulajdonos: Sarasvati Worldwide Ltd magyarországi fióktelepe
ACH and Wire routing number: 084009519
Bankszámla szám: 9600013696348681

Regisztráció jógaiskoláknak az alábbi linken:

https://uyayoga.com/index.php/schoolregistration

ÉLETHOSSZIG TARTÓ ELŐNYÖK A MINŐSÍTETT JÓGAISKOLÁK (CYS) SZÁMÁRA

Egy világméretű jógaiskolai nyilvántartást vezetünk tagjaink számára, hogy az UYA folyamatos oktatási szabványainak megfelelően világszerte elismerjék és népszerűsítsék őket. Az iskoláknak meg kell adniuk az azonosító számukat (regisztrációt követően kerül kiküldésre), hogy részesülhessenek az előnyökben.

 • Tagjaink szakmai és felelősségbiztosítást igényelhetnek.
 • Engedély a CYS logó használatára levélpapíron, brosúrán, szórólapokon, weboldalon, névjegykártyákon stb.
 • Lehetőség az UYA oktatási szabványok, tantervek és vizsgarendszer használatára. INGYENES részvétel az éves globális konferenciáinkon és az UYA családi eseményen, ahol lehetőség van előadást tartani és népszerűsíteni iskoládat világszerte. INGYENES folyamatos oktatási támogatás az UYA által akkreditált iskoláktól a workshopokon, rendezvényeken, szemináriumokon és konferenciákon. INGYENES részvétel az éves globális konferenciáinkon és az UYA családi eseményen, ahol lehetőség van előadást tartani és népszerűsíteni iskoládat világszerte.
 • Lehetőség arra, hogy az UYA Közösséggel bizottsági tagként dolgozzon.

UYA által akkreditált Jógaoktató

Ahhoz, hogy az Universal Yoga Alliance által akkreditált jógaoktatóvá válj, el kell végezned valamely képzési programunkat, és meg kell felelned a vizsga követelményeinknek. Programunk nyitott bárki számára, aki szenvedélyesen szereti a jógát, és elkötelezett a tanulás és a tanárként való fejlődés iránt. Az Universal Yoga Alliance által akkreditált jógatanáraként hozzáférhetsz a jógával foglalkozó szakemberek és erőforrások globális hálózatához, hogy segítsenek neked a továbbképzésben és a tanári fejlődésben.

A regisztráció és akkreditáció feltételei jógaoktatóknak:

 1. Online jelentkezési lap kitöltése
 2. Önéletrajz (CV), amely tartalmazza a jógaoktatást és a tanítási tapasztalatot a tantervvel együtt.
 3. Egy legalább 100 szavas kísérőlevél, amelyben kifejted, miért szeretnél csatlakozni az UYA szervezethez.
 4. Minden releváns kitüntetés vagy részvételi igazolás másolata, mint például jóga elvonulások, workshopok, szemináriumok, okleveles tanfolyamok, diplomák, oklevelek, vagy jógaoktatói ajánlólevél hiteles másolata.

AZ UYA TANÁRRA VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEX

Ez a magatartási kódex az etikus és szakmai magatartásról szóló nyilatkozat, amelynek tiszteletben tartását és teljes körű betartását minden UYA jógaoktató vállalja.

 • Tiszteletben tartja minden tanuló magánéletét és személyiségi jogait, függetlenül korától, fogyatékosságától, nemétől, etnikai hovatartozásától, szexuális irányultságától vagy vallásától.
 • Kövesse a jóga hagyományos alapelveit, ahogyan az a Yama és Niyama elvei leírják.
 • Fenntartani egy biztonságos, kényelmes és tiszta környezetet a jógaórák gyakorlásához.
 • Tartsa tiszteletben a tanítványai korlátait a gyakorlás során, és pozitív módon bátorítsa őket.
 • Kövesse az összes helyi és nemzeti törvényt, amely a jógaoktatásra vonatkozik.

ÉLETHOSSZIG TARTÓ ELŐNYÖK A MINŐSÍTETT JÓGATANÁRNAK (CYT)

Minden jógaoktató megkapja szervezetünk előnyeit és folyamatos támogatását, valamint helyet kap a UYA jógaoktatói nyilvántartásunkban, hogy világszerte elismert  legyen, aki megfelel az UYA szabványainak. A tanároknak meg kell adniuk az azonosító számukat (regisztráció után e-mailen érkezik az azonosító szám), hogy részesülhessenek az előnyökben.

 • CYT tag által tartott jógaórák vagy workshopok INGYENES hirdetése a honlapunkon.
 • A CYT tagok fiókot és profilt hozhatnak létre közösségi honlapunkon.
 • INGYENES folyamatos jógaoktatási támogatás az akkreditált tagtanárok számára konferenciákon, szemináriumokon és workshopokon három éven keresztül. Három év után a tanárok 15% kedvezményt kapnak bármilyen rendezvényre.
 • Azok a tanárok, akik 200 órás jógaoktatói képzést végeznek bármelyik általunk akkreditált jógaiskolában, az UYA-nál két évig érvényes, azonos szintű képzéshez csatlakozhatnak bárhol a világon. Ezt követően a tanárok 50% kedvezményt kaphatnak bármelyik jógaoktatói képzésre (ugyanarra a szintre). Lehetőség a partnerré válásra.

Regisztráció jógatanároknak az alábbi linken:

https://uyayoga.com/index.php/teacherregistration

A regisztrációs és akkreditációs díj:

Az első regisztrációkor 55 USD, majd kétévente ún. megújítási díjat kell fizetni, melynek összege 20USD. Az értékelési folyamat kb. 4 hét.

A megújítás feltétele évente legalább egy 100 órás képzés elvégzése egy UYA által akkreditált iskolában, majd ennek igazolása.

A regisztrációs díj megfizetése készpénzben vagy utalással történhet. Ebben a Sarasvati Oktatási Központ működik közre a magyarországi jógaoktatók és jógaiskolák regisztrációja kapcsán. Regisztrációt követően a magyarországi tagozat hagyja jóvá a regisztrációt.

A regisztrációs díjat a magyarországi tagozatnak szükséges utalni az alábbi számlaszámra:

Bankszámla tulajdonos: Sarasvati Worldwide Ltd magyarországi fióktelepe
ACH and Wire routing number: 084009519
Bankszámla szám: 9600013696348681

Személyes befizetés előre egyeztetett időpontban: 06704263444

Cím: Sarasvati Oktatási Központ- 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 2 emelet (Alumíniumgyár épülete)

Várjuk, hogy segítsünk neked elérni a céljaidat, és megoszthasd a jóga örömét a világgal.

Hari Om,

Kotroczó Anikó (dr. ayu.phil)

Universal Yoga Alliance Hungary

Oszd meg másokkal is!

Megosztás Facebook-on
Scroll to Top