✨ JÓGA ÁSZANA MITOLÓGIA ✨ VÁTÁJANÁSZANA – UGRÓ LÓ PÓZ

Mit erősít?
– Türelem 🧘‍♀️
– Kitartás 💪
– Átalakulás 🌷
A Nap és új felesége, Szandnya eleinte boldogan éltek. Végtére is imádták egymást, Szandnya pedig egyenesen el volt bűvölve, hogy maga Szúrja, a Nap lett a férje. Hamarosan három gyermekük született, akik közül a legidősebb
Jama, a halál istene volt. Ahogy telt az idő, a Napot egyre nehezebb lett elviselni. Ragyogásával mindent leuralt, hősége
kibírhatatlan volt. Szandnya sem bírta tovább, ezért titkos mantrák segítségével megalkotta saját maga másolatát, az
Árnyékot. Szandnya arra utasította az Árnyékát, Csáját, hogy maradjon ott helyette, és gondoskodjon a Napról és három gyermekükről. Csájá beleegyezett.
A Nap elhitte Csájáról, hogy o Szandnya, és újabb három gyermeket nemzett neki. Szandnya legidősebb fiának, Jamának
azonban hamarosan feltűnt, hogy Csája valamiért a három kisebbik testvért részesíti előnyben, és folyton őket gondozza,
miközben Szandnya gyermekeivel alig foglalkozik. Jama végül Csájá ellen fordult, megfenyegette, hogy megrúgja őt.
Csájá válaszul megátkozta Jamát azzal, hogy szakadjon le a lába. A feldúlt Jama elment panaszkodni Szúrjához. Apja
belátta, hogy bármilyen rossz is egy fiú, az édesanyja sosem vetemedne arra, hogy megátkozza őt, tehát itt valami nincs rendben. Felelősségre vonta az asszonyt, amiért rosszul bánik a három idősebb gyermekkel, ő azonban tudatlanságot szinlelt.
A Nap ekkor kieresztette vakító fényét, és azzal fenyegetőzött, hogy azon nyomban felperzseli Csáját. Az asszony nem mert tovább tagadni, bevallotta az igazságot. A Nap dühösen felkerekedett, hogy megkeresse Szandnyát. Először is apósához, Visvakarmanhoz, az isteni mesteremberhez ment, hátha ott találja a feleségét. Visvakarman elmondta, hogy nemrég nála járt, és igérete szerint visszatér. A Nap ekkor jógikus szemeit befelé fordította, és meg is pillantotta Szandnyát, amint egy kanca alakjában
egy mezőn vezekel, remélve, hogy megoldást talál elviselhetetlen
helyzetére.
– Azt hiszem, tudom, mi a probléma – mondta a Nap Visvakarmannak. – A vakító fényem elviselhetetlenül erős. Mivel te vagy a teremtés legnagyobb mesterembere, maga az isteni építész, akinek nincs
párja, kérlek, isteni szerszámaiddal mérsékeld valahogyan a ragyogásomat, hogy szeretett Szandnyám el tudja viselni jelenlétemet.
Visvakarman beleegyezett, és munkához látott, hogy addig csiszolja a Nap ragyogását, amig szabad szemmel is elviselhetővé nem válik. Szúrja ekkor maga is lóalakot öltött, és szeretett Szandnyájához vágtatott. Örömmel üdvözölték egymást, és Szúrja azon nyomban magáévá tette Szandnyát. Így jöttek létre az Asvin ikrek, az istenek lófejú gyógyítói. Látva, hogy férje mérsékelte vakító tekintetét, Szandnya örömmel tért
haza, és boldogan imádta férje új alakját.
Az Asvin ikrek örökifjú, erős és jóképű párost alkotnak. Ragyogó aranyszínűek, mint az apjuk, és gyorsak, mint a szél. Emellett könyörületesek, mindig készek segíteni a betegségek gyógyításában, és minden reggel a Nap szekerén utazva segítik megteremteni az új hajnalt. Egyszer felkérték őket, hogy segítsenek meggyógyítani a bölcs Csjavanát, aki akkor már elég idős volt. A bölcs felesége, Szukanjá azt mondta nekik:
– Bár osztoztom az istenek szépségében és ügyességében, tudom, hogy nem osztoztom a halhatatlanságukban. Én magam természetesen nem adhatom meg nektek a halhatatlanságot, de tudom, mit kell tennetek, hogy elérjétek. Ha meg tudjátok gyógyítani a férjemet, megosztom veletek, amit tudok. Az ikrek, akik a gyógyítás szeretete miatt egyébként is segítettek
volna Csjavanán, most különösen motiválttá váltak. Bekenték hát a bölcset különleges gyógynövényekkel, amelyekbe titkos mantrákat mormoltak. Ezután egy szent tóhoz vezették őt, és arra kérték, hogy
merüljön bele. Csjavana fiatalon, egészségesen, újjászületve jött ki a szent vízből. Szukanjá, férje remek egészségi állapota felett érzett örömében be is váltotta igéretét:
– Ahhoz, hogy elérjétek a halhatatlanságot, nemes Asvinok, a szómát, az élet elixírjét kell elfogyasztanotok. Ehhez pedig találnotok kell egy bölcset, aki tudja, hogyan kell elkészíteni az áldozatot. Ismerek egy
ilyen bölcset, a neve Dadhícsi. Menjetek el hozzá, és segiteni fog. Az Asvinok felkeresték Dadhícsit, ő pedig valóban örömmel tett eleget a kérésnek.
– Szívesen elvégzem nektek a szertartást – monta Dadhícsi. – De van egy probléma. Indra, az ég királya őrzi az elixírt, és az ő átka szerint annak a feje, aki elvégzi a rituálét, ezer darabra fog hullani! Ha tehát valahogyan módot találtok arra, hogy meghiúsítsátok Indra átkát, akkor a szómaáldozat a tiétek lesz. Az Asvinok zeniális tervet eszeltek ki, amelyet csak ők tudtak véghez vinni anatómiai és gyógyítói ismereteiknek köszönhetően. A bölcs fejét egy lóéra cserélték, így az életben maradt. Miután Dadhícsi elvégezte szertartást, a ló feje ezer darabra tört. Az Asvinok ezután
sikeresen visszaoperálták a testre Dadhícsi valódi fejét, igy megóvták őt Indra átkától.
A ló az erő, a vitalitás és a gyógyítás szimbóluma Indiában. A Naphoz is köthető, amely szintén a jólét és az életerő szimbóluma. Míg a tehenek
a női princípiumot, addig a lovak a férfiasságot, a vitalitást és a tetterőt képviselik. Mindazonáltal Szúrja túlzott férfiasságát a nőiességnek kell mérsékelnie és egyensúlyba hoznia. Ezért veti alá magát Szandnya apjának, az isteni építésznek, hogy a házassága érdekében mérséklődjön
maszkulinitása. Miután a Nap elérte az egyensúlyi állapotot, a lovas
isteni gyógyítókat nemz: az Asvin ikreket. Szúrjával ellentétben az ikrek szelídek, szerények, és kellemes látványt nyújtanak. A halhatatlanságra való törekvésüket egy lófejű bölcs viszi sikerre, ami újfent a lóenergiának az egészégben, a hosszú életben, sőt a halhatatlanság elérésében
betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. Gondolkodj el az Asvinok történetének fordulatain, miközben ezt a nehéz pózt veszed fel. Az egyik lábad szilárdan áll, lófejed van, de a másik lábad fél lótuszban
helyezkedik el, megidézve a bölcset, aki a szent szómaáldozatot végzi. Ez a póz nagy kihívást jelent, és az kell hozzá, hogy magadévá tedd az isteni gyógyítók türelmét, kitartását és leleményességét.

Oszd meg másokkal is!

Megosztás Facebook-on
Scroll to Top